Bibliotek-vgs --

 

Om Bibliotek-vgs

Epostforum for bibliotekarer i videregåande skule i Møre og Romsdal.

PÅMELDING MÅ BEKREFTES OG GODKJENNES

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på Bibliotek-vgs Arkivet.

Hvordan bruke epostlisten Bibliotek-vgs
For å sende en epost til alle på listen, send den til bibliotek-vgs@postkontor.mrfylke.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på Bibliotek-vgs

Du kan melde deg på Bibliotek-vgs ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Når du så har bekreftet dette, vil søknaden din sendes til listens moderator for godkjenning. Du vil deretter få moderatorens avgjørelse tilsendt i en epost. Dette er også en privat liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer ikke er tilgjengelig for andre enn de som er medlem av epostlisten.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.
  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
  Vil du benytte sammendrag-modus? Nei Ja
Medlemmer av Bibliotek-vgs
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Skriv inn adresse og passord for å se listen over medlemmer:

Adresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen Bibliotek-vgs), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten Bibliotek-vgs administreres av bibliotek-vgs-owner at postkontor.mrfylke.no
Administrativ side for Bibliotek-vgs (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på postkontor.mrfylke.no

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered Powered by FreeBSD